Bevezetés > Üzleti feltételek > A DrinkOnline webáruház Általános kereskedelmi feltételei
 

A DrinkOnline webáruház Általános kereskedelmi feltételei

amelyek meghatározzák az üzemeltető / értékesítő és a megrendelő / vevő közötti kereskedelmi feltételeket (a továbbiakban „ÁSZF")
 
1. A DrinkOnline.hu webáruház üzemeltetője az EMMA SLOVAKIA s.r.o. társaság, melynek székhelye: Liptovská 2719/3, Trenčín 911 08, Szlovákia.

2. A webáruházban megrendelőnek (vevőnek) minősül minden olyan természetes személy, aki elküldi az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) rendelését tartalmazó elektronikus űrlapot.

3. A minimális megrendelés a DrinkOnline.hu  internetes áruházban 3600 Ft / áfa. Ha a vevőnek a kosárban kevesebb mint 3600 Ft / áfa áru termék van, értesítést kap a kosár belépese után.

4. A megrendelés folyamán a vevő fel lesz szólítva, személyes adatot (számlázási és szállítási cím, kapcsolat) az adóügyi bizonylat helyes kiadásához és a megrendelés helyes kézbesítéséhez megadni. Ezek a mezők csillaggal vannak jelölve, és ha ezek nem kerülnek kitöltésre a megrendelésigazolásakor, értesítve lesz. Amennyiben az árut szerződéses szállító kézbesíti, a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető átadja a szerződéses áruszállítónak a szállításhoz szükséges személyes adatokat (név / cégnév, cím, telefonszám).

5. A megrendelésnek az üzemeltető részéről történő elfogadása, tehát az adásvételi szerződés megkötése ezen helyesen és hiánytalanul kitöltött megrendelés, üzemeltető által elektronikus formában (e-mail útján) történő visszaigazolásával jön létre úgy, hogy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt áru árát utólag módosítsa (az üzemeltető tehát nem garantálja az üzemeltető honlapján a megrendelés megtételekor feltüntetett árat, mivel az az érintett áru beszállítói árának változásával módosulhat). A rendelés elküldése után, az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a rendelés átvételéről, és később a rendelése állapotával kapcsolatos további információkat is (pl. a megrendelés feldolgozásra került, az árut kiszállították, az áru pillanatnyilag elfogyott a készletről, stb.). A regisztrált megrendelő a bejelentkezés után közvetlenül on-line üzemmódban ellenőrizheti megrendelését a webáruház honlapján.

6. Az adásvételi szerződés teljesítési helye alatt az üzemeltető székhelye értendő. Az üzemeltető az árut harmadik személyek (szerződéses áruszállító, futárszolgálat) szolgáltatásai segítségével kézbesíti. Az áru kézbesítése a megrendelőnek történő átadással, vagy szerződéses áruszállítónak kézbesítés céljából történő átadással történik. Az áru tulajdonjoga a megrendelőre a termék átadásával száll át, amelynél halasztó feltétel a megrendelésen feltüntetett ár teljes összegben történő kifizetése. Addig, amíg a tulajdonjog át nem száll az üzemeltetőről a megrendelőre, a megrendelőre hárul a megőrző minden kötelezettsége, köteles a termékeket és a szolgáltatásokat saját költségein biztonságban megőrizni és megjelölni úgy, hogy minden körülmények között azonosíthatók legyenek, és felismerhető legyen, hogy az az üzemeltető áruja.

7. A vevő a következő fizetési módok egyikét használhatja:
a) utánvét - a vevő a megrendelt árukért készpénzben fizet a kézhezvételkor
b) átutalás – a vevő a megrendelt áruért következő számlára fizeti az árut: IBAN: SK89 7500 0000 0040 0773 6289
c) Bankkártyás fizetés – a vevő a TrustCard által biztosított rendszer által megrendelt árukért fizet. Az opció kiválasztásával a vevő a megrendelésigazolása után automatikusan a TrustCard portálra lesz átirányítva. Támogatott kártyatípusok - VISA, Mastercard és Maestro.
c) PayPal – a vevő a PayPal által biztosított rendszer által megrendelt árukért fizet. Az opció kiválasztásával a vevő a megrendelésigazolása után automatikusan a PayPal portálra lesz átirányítva.

8. A megrendelés kézbesítése esetén a vevő által megadott címre, a vevőnek következő fuvardíj számolva lesz: rendelt áru értéke 9 999 ft/áfa belül / fuvardíj 2 190 ft/áfa, rendelt áru értéke 10 000 ft/áfa -től 19 999 ft/áfa -ig / fuvardíj 1 090 ft/áfa, rendelt áru értéke 20 000 ft/áfa -től fuvardíj ingyenes.

9. Az üzemeltető a rendelést tartalmazó elektronikus űrlap kézhezvétele után a legrövidebb időn belül, az üzemeltető honlapján közölt szállítási határidőn belül kiszállítja a megrendelőnek az árut. A szállítási idő kezdődik a fizetés elfogadásakor a megrendelés után, ha a fizetési mód "fizetés utánvéttel" és a fizetési mód "TrustCard - Kártyás fizetés", "Pay Pal" elfogadásakor. A megrendelés maximális szállítási ideje a megrendelésben található leghosszabb szállítási határidővel rendelkező termék szállítási ideje. Amennyiben az üzemeltető nem tudja a megrendelőnek leszállítani a megállapodott határidőn belül az összes megrendelt árut, a helyzetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a megrendelőt és tájékoztatja őt a megrendelt áru feltételezhető szállítási idejéről, vagy felkínálja számára más hasonló termék szállítását. 

10. Az áru átvételekor a megrendelő bizonylatot kap az áru átvételéről, amely egyúttal az áru megfizetését is igazolja utánvéttel történő fizetés esetén. Az áru átvételét igazoló bizonylat egyúttal az áru írásos megrendelőlapjának felel meg. A vételár és az Áfa összegével ellátott adóügyi bizonylatot a megrendelő a szállított áruval együtt fogja megkapni.

11. Amennyiben a megrendelő nem fizeti ki és nem veszi át a megrendelt árut, kivéve azt az esetet, hogy a kézbesítéskor sérült volt az áru (küldemény az üzemeltető hibáján kívül érkezik vissza, pl. ha a szerződéses áruszállító nem találta meg a címzettet, nem tájékoztatott a küldemény elhelyezéséről, a megrendelő a szállítmányt gondatlanságból, vagy szándékosan nem vette át, stb.), az üzemeltető a kötelezettségszegéssel okozott kár megtérítését követelheti, erre az esetre kötbér számolható fel. Ilyen esetben a kötbér legkisebb felszámolható összege a szállítási költség díjának felel meg, de a kötbér nem haladhatja meg a rendelés összegének 50%-át. Az olyan megrendelőnek, aki nem vette át a megrendelést, kiküldésre kerül e-mail útján egy üzenet, melyben választ kérjük tőle mi történjék a megrendelésével. Ezen felszólításra a megrendelőnek az üzenete elküldésétől számított 7 napon belül kell felelnie. Ha a megrendelő az így visszaérkezett küldemény újraküldését kéri, az üzemeltető a szállítmány teljes árához hozzászámolja a másik kezelési költséget és az árjegyzék szerinti szállítási díjat. Amennyiben a megrendelő az üzemeltető felszólítására a megadott határidőn belül nem válaszol, a megrendelés az üzemeltető részéről sztornózva lesz. A vevő kérheti a visszaküldött küldemény újraküldését, de ebben az esetben nem lehetséges a fizetési mód "fizetés utánvétellel" használata.

12. A megrendelőnek mint magánszemélynek (nem vállalkozó) jogában áll a  törvénynek megfelelően a szerződéstől elállni az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül. Ilyen esetben a megrendelő kapcsolatba lép az üzemeltetővel és írásos nyilatkozatot küld neki (nem elektronikus kommunikáció formájában) a szerződéstől való elállástól, melyben közli a megrendelés számát, a vásárlás dátumát, és az elszámoláshoz a bankszámla számát, vagy a pontos címet. A megvásárolt árut eredeti, átvételkor meglévő állapotában (dokumentációval, tartozékokkal, stb. együtt) a megrendelő saját költségein visszaküldi az adásvételi bizonylat eredetijével együtt az üzemeltető címére (nem utánvéttel). A megrendelőnek nincs joga elállni a szerződéstől, amennyiben az áru vásárlására és átvételére az üzemeltetőnél személyesen került sor. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy a megrendelőnek az adott termék ellenértékét a visszaküldött áru átvételétől számított 14 naptári napon belül visszaadja, ugyanolyan módon, amilyen módon az áru kifizetése megtörtént, hacsak a megrendelő nem kéri a rendezés más fajta módját. A megrendelő vissza küldheti a megrendelt árut együtt a szerződés elállásával, vagy 14 napon belül a szerződés elállása után.

13. A megrendelő nem állhat el olyan szerződéstől, melynek tárgyát szolgáltatás nyújtása képezi, olyan esetben, ha a szolgáltatás teljesítése a szerződéstől való elállást biztosító határidő lejárta előtt a megrendelő jóváhagyásával  megkezdődött, ugyancsak nincs módja elállni olyan termék értékesítése esetén, amely a megrendelő egyedi igényei szerint készül, egyedileg egy megrendelőnek szánt áru esetében, olyan áru esetében, amelyet tulajdonságai miatt nem lehet visszaadni (pl. higiéniai okok miatt), vagy gyorsan romló áruk esetében.

14. Az üzemeltető fenntartja magának az árváltoztatás jogát. Az az ár érvényes, amely a megrendelés átvételét igazoló e-mailben szerepel. Az ár részét nem képezi tanácsadói tevékenység, sem szállítási, vagy egyéb költségek, hacsak a termék leírása nem tartalmaz ilyet. Az áru ára az érvényben lévő árjegyzék alapján kerül meghatározásra. Az áruk kedvezményes (akciós) árai világosan el vannak látva megfelelő jelzésekkel (pl. "akció" vagy "kiárusítás"). A kedvezményes árak a készlet kiárusításáig, vagy az akció időtartamában vannak érvényben.

15. Abban az esetben, ha a megrendelő pillanatnyilag külföldön tartózkodik vagy ott él, az üzemeltető a fizetési és szállítási feltételekkel kapcsolatban egyénileg egyeztet a megrendelővel.

16. A jótállási feltételeket a reklamációs szabályzat tartalmazza.

15. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az áru késedelmes szállításáért, ha a késedelmet a kézbesítő (posta, futár), vagy a megrendelő által helytelenül megadott cím okozta. A megrendelő köteles a kézbesítőtől történő átvételkor alaposan átellenőrizni az árut, és az áruátvételi bizonylaton aláírásával igazolni az áru átvételét. Ha a küldemény láthatóan sérült, vagy tönkrement, a megrendelő köteles a küldemény átvétele nélkül azonnal kapcsolatba lépni az üzemeltetővel. Az áru kézbesítő hibájából való esetleges le nem szállításával, vagy az áru kézbesítő által okozott sérülésével kapcsolatos reklamációt ilyen esetekben közvetlenül a kézbesítőnél kell érvényesíteni. Ha a megrendelő igazolta az áru hibamentes állapotban történő átvételét az üzemeltető felé, az áru szállítás által okozott mechanikus sérülésével kapcsolatos reklamációt az üzemeltető nem fogja jogosnak tekinteni, és ilyen reklamációval kapcsolatban a megrendelőnek teljesítés nem nyújtható.

16. Minden elektronikus módon átvett árurendelés adásvételi szerződési tervezetnek minősül és kötelező érvényűnek nem tekintendő. A megrendelőnek jogában áll bármikor az áru kiszállítása előtt indoklás nélkül törölni a megrendelést, mégpedig e-mail útján, vagy telefonon keresztül. Az üzemeltetőnek jogában áll törölni a megrendelést, ha az árut vis major esemény miatt nem szállítják be, ha megszűnt a gyártása, ha elfogyott a készletről és nem szállítható olyan áron, amelyen a webáruházban szerepelt. Az üzemeltető minden ilyen esetről tájékoztatni fogja a megrendelőt. Az üzemeltető köteles más hasonló áru szállításának lehetőségét biztosítani. A megrendelőnek jogában áll, hogy más hasonló áru szállítását visszautasítsa, és elálljon az adott áru rendelésétől. A vételár, vagy annak részének kifizetése esetén a szerződés megszüntetésekor a pénzügyi eszközök vissza lesznek adva a megrendelőnek 14 naptári napon belül ugyanolyan módon, amilyen módon az áru kifizetése megtörtént, hacsak a megrendelő nem kéri a rendezés más fajta módját.

17. A megrendelő kijelenti, hogy a szlovák Törvénygyűjtemény 122/2013 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény rendelkezései értelmében hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető feldolgozza és tárolja személyes adatait, elsősorban a fentiekben közölteket, és/vagy azokat, amelyek az üzemeltető tevékenységéhez szükségesek, és ezen adatokat minden információs rendszerében feldolgozza. A megrendelő ezt a hozzájárulást az üzemeltetőnek határozatlan időre adja. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást a megrendelő bármikor írásban (e-mail, levélküldemény útján), vagy telefonon keresztül visszavonhatja, ezt követően az üzemeltető kitörli adatbázisából a személyes adatait. A regisztrált megrendelő a bejelentkezés után közvetlenül on-line üzemmódban elvégezheti a személyes adatai frissítését a webáruház honlapján.

18. A megrendelő a rendelés elküldését követően, vagy a regisztráció után kaphat termékek ajánlataira, akciókra és az eladó szolgáltatásaira vonatkozó üzeneteket. A megrendelő ezek küldését bármikor lemondhatja a neki kézbesített e-mailekben található link segítségével.

19. Az alkohol eladása csak 18 évnél idősebb személyek esetében lehetséges. Alkoholos ital megrendelését tartalmazó elektronikus űrlap elküldésével a megrendelő egyúttal kijelenti, hogy a megrendelés napján betöltötte a 18. életévét. Az eladónak, ill. kézbesítőnek jogában áll, hogy ezt a tényt ellenőrizze érvényes személyazonossági igazolvány alapján.

20. A megrendelő és az üzemeltető megállapodtak, hogy teljes mértékben elismerik a kommunikáció elektronikus formáját, elsősorban az elektronikus postán és az internethálózaton keresztül történő kommunikációt, azt érvényesnek és mindkét szerződő fél számára kötelező érvényűnek tekintik. A kommunikáció elektronikus formája nem elfogadott az adásvételi szerződéstől való elállás esetén.

21. A megrendelő a rendelés elküldésével egyúttal igazolja, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és teljes mértékben elfogadja azokat. Az üzemeltető - a jelen ÁSZF további rendelkezéseitől függetlenül - nem felel a megrendelőnek az elmaradt hasznáért, lehetőségei elvesztéséért, sem más közvetett vagy utólagos károkért, amelyek gondatlanságból, az adásvételi szerződés megsértéséből vagy más módon keletkeztek. Amennyiben a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai előtt kimutatásra kerül a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága, akár teljesen, akár csak részben, az ÁSZF többi rendelkezéseit és az adott ÁSZF rendelkezésének más részeit ez nem érinti.

22. A rendelést tartalmazó elektronikus űrlap elküldése napján az üzemeltető honlapján közölt ÁSZF változata érvényes, kivéve, ha a szerződő felek kifejezetten másban nem egyeztek meg.

23. Az üzemeltető fenntartja a jelen ÁSZF változtatásának jogát. Az ÁSZF módosításáról való írásos tájékoztatás kötelezettsége a webáruház honlapján való elhelyezéssel teljesül.

24. Felvilágosítás a eladó felelőségéről az áru hibáért, panaszkezelés rendje

25. Szerződés visszavonási űrlap

26. Panasz érvényesítési űrlap

27. Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi felügyelet (SzKF), a felügyelet SzKF  trencséni kerület, Hurbanova 59, 911 01 Trencsén, Szlovákia, fogyasztóvédelmi osztály, tel. szám: +421 32 640 01 09.

28. Vevő a vitarendezést bíróságon kívül is használhatja alternatív vitarendezési rendszeren (AVR) keresztül. A vevőnek joga van egy alternatív vitarendezési szervezeten keresztül vitarendezés megnyitására javaslatot tenni. A szervezetek listája megtalálható a www.mhsr.sk címen. A vevő az alternatív vitarendezési platformon keresztül nyújthat be panaszt. Részletesebb információk az egész témáról a következő szlovák törvényben találhatók törvényszám 391/2015 alternatív vitarendezésről, az Európai Parlament és az EU Tanácsának rendeletében sz. 524/2013 és törvényszám 102/2014 a fogyasztó védelméről a távértékesítés vagy a távközlési szerződés alapján nyújtott szolgáltatások esetében (szöveg 2016.02.01- től).

A jelen ÁSZF 2019.03.01-től érvényesek és minden tekintetben az előző ÁSZF helyébe lépnek. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF akár előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztassa.